o nás   I   činnosť   I   kontakt   I   referencie   I   galéria   IStručný prehľad stavieb realizovaných firmou RS Rúčka a spol.

 • RONDO Liptovský Hrádok – prístavba a nadstavba
 • Furmanská chata Nižná Boca – rekonštrukcia a prístavba
 • Komplex – predajné stánky Liptovský Hrádok – novostavba
 • Čistička odpadových vôd Liptovská Kokava – novostavba
 • Penzión na Nižnej Boci – rekonštrukcia
 • Novostavba veľkoskladu potravín RBL Liptovský Hrádok
 • Predajňa UNIMIX Liptovský Hrádok – modernizácia
 • Výstavba podkrovných bytov Liptovský Hrádok
 • Rekonštrukcia Penziónu v Tatranskej Lomnici
 • Novostavby rodinných domov – N. Boca, Liptovský Hrádok, Liptovská Kokava, Závažná Poruba, Liptovská Sielnica, Benice, Podtúreň, Vitálišovce...
 • Rekonštrukcia horského hotela Donovaly
 • Výstavba haly na priemyselné hnojivá PD Východná
 • Rekonštrukcia dojárne PD Východná /kravíny/
 • Rekonštrukcia chaty LÚČ v Tatranskej Štrbe
 • Rekonštrukcia Penziónu v Tatranskom Lieskovci
 • Výstavba dojárne RDH – 500, mliečnica, spracovňa ovčieho mlieka na PD Východná
 • Rôzne stavebné, maliarske a natieračské práce menšieho charakteru
  v rôznych oblastiach regiónu liptova

RS RÚČKA A SPOL. STAVEBNO-OBCHODNÁ FIRMA, Hviezdoslavova 1, 033 01 Liptovský Hrádok
tel/fax: 044 5221 721                           mobil: 0903 530 204                               e-mail:rucka@rucka.sk